Årets starter

Årets starter 2022
CAMPIONE Fjordløbet har i år start- og målområde ved Randers Ungdomsskole på Nyholmsvej/Toldbodgade, og den aftale er kommet i stand via en meget engageret ungdomsskoleleder Steffen Reng Andersen, og det var derfor et helt naturligt valg at få Steffen til at skyde årets løb i gang.

Steffen blev ungdomsskoleleder i 2016, og han har siden sin ansættelse i Randers Kommune i 1998 beskæftiget sig med unge, både skole- og fritidsmæssigt.

Steffen er involveret i forskellige arbejdsgrupper og udvalg i Randers Kommune, der har ungdomslivet i Randers i fokus, og derudover er han tidligere fodboldtræner i Fredericia, B1909, OB og  Vorup FB.

Steffen om de gode værdier, som ungdomsskolen arbejder ud fra:
”Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet, bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres  interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Vi arbejder i ungdomsskolen med at skabe et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt, bygger på unges interesser, idéer og behov.”