Information

CAMPIONE Fjordløbet 2023 køres den 13. august 2023

Praktisk information om løbet:
CAMPIONE FJORDLØBET RANDERS er et officielt motionsløb under Danmarks Cykle Union og køres efter cykle- unionens motionsløbsbestemmelser.
Al deltagelse foregår på eget ansvar, og børn under 12 år skal være ledsaget af en voksen.
Færdselsreglerne skal altid skal overholdes, og h
vor der er cykelsti, skal denne naturligvis benyttes.
Husk at vise hensyn overfor andre cyklister og trafikanter
.

START/MÅL OMRÅDE: Området ved Randers Ungdomsskole, Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ.

OMKLÆDNING:
Der er ikke bade- og omklædningsfaciliteter.

TOILETTER: Der vil være toiletfaciliteter i start/mål området.

DISTANCER der er mulighed for at deltage på fire distancer:
102 km (orange numre)
53 km (blå numre)
30 km (hvide numre)
15 km (grønne numre).
Bemærk, at der på 53 km og 102 km er plads til maksimum 600 deltagere på hver distance. Pladserne tildeles efter “først-til-mølle” princippet.
På 15 og 30 km turene er der ingen deltagerbegrænsning.
Se mere information om ruterne her

CYKELHJELM SKAL benyttes på distancerne 53 km og 102 km, og arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise deltagere på disse ruter, hvis de stiller op uden hjelm.
Vi opfordrer meget kraftigt deltagere på 15 og 30 km distancerne til også at benytte cykelhjelm, både for egen sikkerheds skyld, men bestemt også for de øvrige deltageres skyld.
UDSTYR Det er ikke tilladt at deltage på enkeltstartscykler, tri-cykler eller på cykler med triathlonstyr, enkeltstartsstyr, styrbøjler o.lign. på nogen af de 4 cykelruter, og cykler af disse typer eller cykler med det nævnte udstyr vil blive afvist inden start. Deltagere, som afvises af disse årsager, får ikke refunderet startgebyret.
Det er tilladt at deltage på el-cykler, som er typegodkendte.

UDLEVERING AF STARTNUMRE OG TIDTAGINGSCHIP udlevering af startnumre til alle fire distancer samt chip til distancerne 53 km og 102 km udleveres som nedenstående:

Fredag den 11. august 2023 mellem kl. 15 og kl. 18 i vores klublokale,
Langvangen 6, 8930 Randers NØ (vejen overfor Silvan)

Søndag den 13. august 2023 på Randers Ungdomsskole, Nyholmsvej 12, 8930 Randers NØ fra kl. 7.30

AKTIVITETER I START- OG MÅLOMRÅDET Randers Cykelby deltager i årets Fjordløb med spændende aktiviteter for store og små i start- og målområdet.

Samtidig støtter Randers Cykelby løbet ved at betale halvdelen af startgebyret for børn og unge op til og med 15 år (årgang 2008 til 2023), så de yngste deltagere skal kun betale halv pris for at deltage. 

TILMELDING Tilmelding til CAMPIONE Fjordløbet Randers foretages on-line via Sportstiming, bemærk at også holdtilmeldinger foretages via on-line funktionen. Tilmeldingen åbner medio juni 2023, og sidste tilmeldingsfrist til almindeligt startgebyr er tirsdag den 8. august 2023 kl. 23.59.
Efter 8. august stiger prisen med 25 kr. (dog ikke for de unge årgang 2008-2023), se yderligere information om tilmelding her

Tilmelding er bindende og tilbagebetaling vil ikke kunne finde sted. I ugen op til løbet vil du modtage en e-mail med oplysning om dit startnummer. Denne bekræftelse  beder vi dig medbringe og fremvise i forbindelse med nummerudlevering. Ved aflysning, som følge af forhold som CAMPIONE FJORDLØBET RANDERS ikke kan lægges til last, vil der ikke ske tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr.

OFFICIELLE DEPOTER: På alle 4 distancer vil der være depoter ude på ruterne samt slutdepot i målområdet.
Se information om ruter og depoter her

STARTTIDER
: De 4 cykelruter starter således:
102 km-ruten (bemærk maks. 600 deltagere):
Første start kl. 09.00 – start på Nyholmsvej, 8930 Randers NØ
Der vil være en kort masterstart for første startgruppe (kl. 9.00).
Starttider 102 km:
Startgruppe 1: Kl. 9.00 (250 pladser – startnr. 1-250)
Startgruppe 2: Kl. 9.03 (250 pladser – startnr. 251-500)
Startgruppe 3: Kl. 9.06 (100 pladser – startnr. 501-600)
NB! startgruppe 3 aktiveres kun ved over 500 tilmeldte

53 km-ruten (bemærk maks. 600 deltagere):
Første start kl. 09.15 – start på Nyholmsvej, 8930 Randers NØ
Der vil være en kort masterstart for første startgruppe (kl. 9.15).
Starttider 53 km:
Startgruppe 1: Kl. 9.15 (250 pladser – start nr. 601-850)
Startgruppe 2: Kl. 9.18 (250 pladser – start nr. 851-1100)
Startgruppe 3: Kl. 9.21 (250 pladser – start nr. 1101-1200)
NB! startgruppe 3 aktiveres kun ved over 500 tilmeldte

30 km-ruten (ingen deltagerbegrænsning):
Første start kl. 09.30 – start på Nyholmsvej, 8930 Randers NÆ i startboksene.

Starttider og startbokse – 30 km ruten:
Kl. 9.30 – startboks 1 (200 pladser)
Kl. 9.33 – startboks 2 (200 pladser)
Kl. 9.36 – startboks 1 (200 pladser)
Kl. 9.39 – startboks 2 (200 pladser)
Kl. 9.42 – startboks 1 (200 pladser)
Kl. 9.45 – startboks 2 (200 pladser)

15 km-ruten (ingen deltagerbegrænsning):
Første start kl. 10.00 – start på Nyholmsvej, 8930 Randers NØ i startboksene.

Starttider og startboks – 15 km ruten:
Kl. 10.00 – startboks 1 (200 pladser)
Kl. 10.03 – startboks 2 (200 pladser)
Kl. 10.06 – startboks 1 (200 pladser)

TIDSFRIST: Målområdet lukker kl. 14.30. 

DIPLOM: Alle deltagere har mulighed for at udskrive diplomer fra hjemmesiden efter løbet.

TIDTAGNING: Sportstiming står for tidtagning med chip på distancerne 53 km og 102 km.
Der er ikke tidtagning på 15 km og 30 km distancen.

SIKKERHED: For at undgå uheld opfordrer vi alle til at benytte de afmærkede depoter og holde vejbanen fri for parkerede biler og cykler. Efterkom altid anvisninger fra arrangørernes officials, politi, hjemmeværnspoliti, racemarshalls, samaritter og redningsberedskab. Husk, at slangeskift og reparationer altid skal foregå i venstre side af vejen for at forhindre uheld.

PARKERING: Der er mulighed for parkering ved Kvik Center Randers, Fjordvej 25, 8930 Randers NØ samt på de omkringliggende veje, f.eks. Eskærvej.
Der må ikke parkeres på parkeringspladser tilhørende virksomhederne på Nyholmsvej.
Al parkering foregår på eget ansvar.